capt

capt
1 càpt interj. 1. čiupt, kapt (sugriebimui, nutvėrimui nusakyti): Càpt už rankos – ir nutvėriau Vvr. Càpt už kojos ir įkando Dkš. Aš tik càpt už strielbos! BM289. Vilkas capt vieną avelę nutvėrė ir nusivedė M.Valanč. Capt knygas pačiai iš nagų, švilpt po lovos Žem. | prk.: Ma[n] nu saldžių daiktų už širdies càpt càpt Gs. 2. lašt, tekšt: Atsistojau po stogu, lašas càpt už apikaklės Gs. Pakaušin iš kažno kur lašas tik càpt Ds. Càpt càpt nuo stogo pradėjo lašėti Š. 3. skambiam, trankiam garsui nusakyti: Žmogus ... capt capt medžius kirto BsPI119. 4. strakt: Vos gelmėj pakalnės ai ai stenėdamas ir aičiodamas capt atsikėliau M.Valanč.
×ãny càpt visai, nė kiek: Ji moteriško darbo ãny càpt nemoka Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • CAPT — or Capt may refer to:*Captain (Capt), a rank *Connecticut Academic Performance Test (CAPT) …   Wikipedia

  • capt — càpt išt. Càpt už nósies …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Capt — abbrev. Captain * * * …   Universalium

  • Capt. — Capt. abbreviation captain …   Usage of the words and phrases in modern English

  • Capt — Le nom est porté dans l Isère, on le rencontre aussi dans les Vosges et en Suisse. Le dictionnaire de M.T. Morlet en fait une variante de l occitan cap (= la tête, le chef, latin caput) …   Noms de famille

  • Capt — abbrev. Captain …   English World dictionary

  • capt — var. of capped ppl. a …   Useful english dictionary

  • Capt — Der Myers Briggs Typindikator (kurz MBTI, von englisch Myers Briggs type indicator – nach Katharine Briggs und Isabel Myers) ist ein Werkzeug der Psychologie zur Einschätzung der Persönlichkeit. Es stellt eine Form der Persönlichkeits Typologie… …   Deutsch Wikipedia

  • capt — oo·capt; usu·capt; usu·capt·able; usu·capt·ible; …   English syllables

  • CAPT. — abbr. Captain. * * * Mil. captain. Also, CPT * * * abbrev Captain (in titles) * * * Capt. abbreviation captain Thesaurus: written abbreviationshyponym * * * Capt., Captain. * * * abbr. Captain * * * abbr …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”